Leden 2010

30.1. - Robin

30. ledna 2010 v 13:24 | Miss Apend |  Jména
Původ: germánský

Význam jména: Toto jméno je původem francouzská domácká podoba mužského jména Robert.

Variace jména: Robert, Ruprecht

Poznámka: Robin je v některých zemích také ženským jménem.

Uložené pozice - Anniversary

30. ledna 2010 v 11:39 | Miss Apend |  TR- Uložené pozice
Uložené pozice do Anniversary. Nejsem si jistá, jestli vám zůstanou původní artefakty. Já se teď nemůžu dostat přes Damoklese, ale mám strach aby se mi nevymazaly ty původní odměny. A taky tam není nahraný Croft Manor.


Rozvrhy hodin -vlastní :)

30. ledna 2010 v 11:31 | Miss Apend |  TR- Vychytávky

free image host

free image host

free image host

Kreslené.......vlastní...... :D

29. ledna 2010 v 23:11 | Miss Apend |  Galerie- Vlastní tvorba TR:U
Mno......já vím, že neumím kreslit, ale i tak jsem to zkusila:D

Původní:


29.1. - Zdislava

29. ledna 2010 v 13:22 | Miss Apend |  Jména
Původ: slovanský

Význam jména: Ženská podoba mužského jména Zdislav. První částí jména je slovesný základ sdě (dě) "udělat, sdělat", druhou pak slav "slaviti". Význam jména je "udělat se slavným", případně i "oslavující práci (dílo).

Variace jména: Zdeslava, Sděslava, polsky Zdzislawa

28.1. - Otýlie

28. ledna 2010 v 13:21 | Miss Apend
Původ: německý/francouzský

Význam jména: Toto jméno vzniklo z francouzského Odile nebo přímo z jeho německé předlohy Othilde, které vychází ze staroněmeckých slov ót a hilja, s významem "mocná, bohatá bojovnice". Také se jedná o ženskou zdrobnělou variantu k mužskému jménu Ota, jehož původní německá podoba Otto je domáckou zkrácenou formu ke jménům začínajícím na Ot- jako Ottomar, Ottokar, Otfried... Ot- v těchto jménech většinou znamená "majetek, štěstí, blaho".

Variace jména: Otka, Otylka, Ota, Tila, Tylka...

Elfská podoba: Almallë

Poznámka: Současná německá podoba jména je Odilie, ruská pak Otilija.

27.1. - Ingrid

26. ledna 2010 v 13:20 | Miss Apend |  Jména
Původ: severský

Význam jména: Toto skandinávské jméno vzniklo složením staroskandinávských slov Ingwio (Bůh plodnosti" a frid (krásný, krásná). Vykládá se jako "jezdkyně boha Ingwia", případně "Ingwiova krasavice" nebo "chráněná bohem plodnosti".

Variace jména: Inka, Ingrida, Inguška, Ridka, Inga, Ingrida

26.1. - Zora

26. ledna 2010 v 13:19 | Miss Apend |  Jména
Původ: slovanský

Význam jména: Význam jména bývá vykládán jako "ranní hvězda", případně "zora, zornička". Stejný staroslovanský základ je i ve slovech zornice, obzor.

Elfská podoba: Auressel, Auressellë

Poznámka: Významově blízké podoby jména jsou Aurora, Apolena a Dagmar.

25.1. - Miloš

26. ledna 2010 v 13:18 | Miss Apend |  Jména
Původ: staročeský

Význam jména: Toto jméno je tvořeno příponou -oš od přídavného jména "milý". Znamená tedy "milující, milý". Také jde oo domáckou podobu jména Miloslav.

Variace jména: Milošek, Miloušek, Milánek, Míla, Milek

24.1. - Milena

24. ledna 2010 v 9:57 | Miss Apend |  Jména
Původ: staročeský

Význam jména: Jméno je tvořeno příponou -ena od přídavného jména "milý" a znamená tedy "milující, milá". Jedná se také o domáckou podobu jména Miloslava.

Elfská podoba:
Meldë

Poznámka: Je obdobou latinského Amáta nebo Amanda, případně také jména Grácia.

23.1. - Zdeněk

23. ledna 2010 v 9:56 | Miss Apend |  Jména
Původ: slovanský

Význam jména: Toto jméno vychází ze starší podoby Sděslav, později Zdislav, z něhož bylo vytvořeno jako domácí podoba, která se osamostatnila. Význam jména je "udělat (se) slavným", případně "oslavující práci (dílo)".

Elfská podoba: Alcarmo

Lara Croft vs. Doppelganger

21. ledna 2010 v 19:10 | Miss Apend |  Videa - Ostatní TR:U
Jako taneček:) A ta hvězda byla obzvlášť dobrá:)


Uh Huh Her - Not a Love Song

21. ledna 2010 v 17:37 | Miss Apend |  Videa a PlayListy
Námět: The Sims 2, a musím dodat, že v Simlish se to taky dá poslouchat :)
(Ale ten klip se mi moc nelíbí)

22.1. - Slavomír

21. ledna 2010 v 9:55 | Miss Apend |  Jména
Původ: slovanský

Význam jména: První část jména má význam "sláva, slavný", druhá může znamenat "mír" nebo "svět". Význam jména je nejčastěji interpretován jako "sláva míru" nebo "slavící mír".

Poznámka: Novější obdoba jména Slavomil.

21.1. - Běla

21. ledna 2010 v 9:54 | Miss Apend |  Jména
Původ: latinský

Význam jména: Toto jméno má základ v latinském bella a znamená "krásná". Také se jedná o domáckou zkráceninu jmen končících na -bela, např. Arabela, Anabela nebo Izabela.

20.1. - Ilona

20. ledna 2010 v 9:53 | Miss Apend |  Jména
Původ: maďarský

Význam jména: Jedná se původem o maďarskou podobu jména Helena, to pochází z řeckého helené - "pochodeň z hořícího rákosí".

Elfská podoba: Alcë, Alcië

Nová stránka:)

19. ledna 2010 v 21:21 | Miss Apend |  Fotogalerie TP
Nový blog :The Sims
2. kolo SONC: Here
Děkuju:)

PLUS skvělý obrázek:)

19.1. - Doubravka

19. ledna 2010 v 9:52 | Miss Apend |  Jména
Původ: slovanský

Význam jména: Význam tohoto jména je odvozen od podstatného jména doubrava - "doubí, dubina les".

Elfská podoba: Tavarillë

18.1. - Vladislav

18. ledna 2010 v 9:51 | Miss Apend |  Jména
Původ: slovanský

Význam jména: Váznam tohoto jména je "oslavující vládu (moc)", případně "slavný vládce".

Variace jména:
Vláďa, Láďa, Ladislav, Vlado, Vladko

Elfská podoba: Alturmenon, Valcar

Poznámka: Polsky Wladyslaw, rusky Volodislav (starší podoba, užívá se i Vladislav), maďarsky Ulászló.
Affs

 zdroje: tvpratele.info, trparadise.blog.cz (některé obrázky)
+ další
Upraveno pro rozlišení 1280x800